Fronter till slagportar och förrådsdörrar

Välj mellan sex olika fronter till din slagport och förrådsdörr.

Liggande spår, bred
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalet handtag.

Liggande spår, mellan
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalet handtag.

Liggande spår, smal
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalet handtag.

Stående spår, bred
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalen: sparkplåt, ventilation och handtag.

Stående spår, mellan
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalen: sparkplåt, ventilation och handtag.

Stående spår, smal
På bilden visas porten och förrådsdörren med tillvalen: sparkplåt, ventilation och handtag.